Rejestracja 2022

Uruchomiliśmy zgłoszenia na VI Gminny Charytatywny Bieg Miedzy Wiatrakami – Łukaszów 2022.
Formularz rejestracji na to wydarzenie można znaleźć na poniższej stronie:
https://www.biegmiedzywiatrakami.pl/zgloszenia/
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym biegu.