Rejestracja 2023

Uruchomiliśmy zgłoszenia na VII Gminny Charytatywny Bieg Miedzy Wiatrakami – Łukaszów 2023.
Formularz rejestracji na to wydarzenie można znaleźć na poniższej stronie:
https://www.biegmiedzywiatrakami.pl/zgloszenia/
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym biegu.